Czcionka:

A+A-

Kontrast:

VIII edycji warszawskiego konkursu ''Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się'' 

VIII edycji warszawskiego konkursu ''Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się'' 

Szkoła Podstawowa nr 396 została nagrodzona w VIII edycji warszawskiego konkursu "Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się"  Nagroda została przyznana szkole za dopełnienie nowoczesnej formy architektonicznej przestrzeniami komfortu do nauki, wypoczynku i pracy. Pamiątkową statuetkę i dyplom wręczył pani dyrektor szkoły - Mai Dymińskiej-Czyż - Zastępca Dyrektorki Biura Edukacji - Mirosław Sielatycki.  Co wzięto pod uwagę wyłaniając laureatów?

 1 Łączenie wartości edukacyjnej i architektonicznej 2 Dostosowanie budynku do potrzeb dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem potrzeb nauczycieli i rodziców, w tym osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych3  Innowacyjne rozwiązania przestrzeni szkolnych sprzyjające uczeniu się i budowaniu społeczności placówki4  Działania włączające uczniów, nauczycieli/opiekunów i rodziców do współdecydowania o kształcie, wyglądzie i sposobie korzystania z przestrzeni uczenia się5  Działania tworzące poczucie przynależności za dane miejsce6  Funkcjonalność i estetykę przestrzeni obiektu7  Dbałość o stan techniczny, w tym oryginalną estetykę budynku placówki8  Sposób zagospodarowania otoczenia, w tym terenów zieleni9  Działania otwierające przestrzeń placówki na potrzeby najbliższego otoczenia

 

Data dodania: 2023-07-04 14:59:28
Data edycji: 2023-07-04 15:05:34
Ilość wyświetleń: 138

"Odważ się być mądrym”

Horacy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej